Sajtóközlemény

PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 496 823 965 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „  A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00119 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. A konzorciumot magába foglaló 10 településen – Nyírderzs, Nyírcsászári, Nyírkáta, Nyírpilis, Encsencs, Piricse, Penészlek, Ömböly, Balkány, Kállósemjén – a projekt 36 hónapja során különböző programok valósulnak meg. Fő célkitűzésünk, hogy a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtsunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.

Célunk a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése; munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; közösség egészségfejlesztése; a térségi életminőség javítása; a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos  disszemináció támogatása.

Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, sport napokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.

Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre.

A program tervezett fizikai befejezése 2021. január 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.